Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

När kommunen meddelade att man inte längre erbjöd fördjupningskurserna inom vård- och omsorgsprogrammet i klassrum blev Alexandra Kallmèr från Kristianstad till en början besviken.

Alexandra hade gjort ett aktivt val att läsa i klassrum och när nu endast 1/3 av utbildningen återstod såg hon nu fram emot sista terminen i ”skolbänken”. Så kom dock beskedet och enda möjligheten var att fortsätta läsa på distans – en studieform som skulle komma att bli mycket uppskattad och som visade sig öppna många möjligheter.

Hej Alexandra Kallmér! Vad har du studerat på NTI-skolan?
Jag läste omsorgsinriktningen (funktionshinder) för att bli undersköterska.

Varför valde du NTI-skolan?
Den inriktning jag ville läsa fanns inte längre tillgänglig i min kommun.
Men på distans kunde jag studera detta ändå.

Hur gick det att studera på distans?
Det har gått bra, över förväntan!

Vilka är de största fördelarna med distansstudier tycker du?
Att plugga på distans är väldigt smidigt, du bestämmer själv när och hur du vill studera. Du kan arbeta vid sidan av eller ta hand om dina barn. En förutsättning för att du ska lyckas är att du har disciplin. Följ med i planeringen och arbeta undan uppgifterna.

Vilka kunskaper har du fått möjlighet att utveckla genom din utbildning?
Jag tycker att jag har fått ett förändrat synsätt för äldre människor och människor med handikapp. Jag har fått en ökad förståelse för deras behov och blivit mycket mer framåt i min kontakt med dessa. Jag har fått en bättre förståelse för hur jag på olika sätt kan hjälpa andra människor.

I din utbildning ingår även APL – arbetsplatsförlagt lärande – hur har det fungerat?
Jag stormtrivs på min nuvarande APL-plats. Här finns en välkomnande stämning och jag blir uppskattad för det jag gör. Det känns inte som att jag är en praktikant utan mer som att jag är med i arbetslaget. Jag kommer från en kommun i södra Sverige men eftersom jag planerar flytta till Umeå hörde jag mig för med skolan om jag inte kunde få en APL-plats här istället. Eftersom skolan inte var knuten till en viss kommun fanns möjligheten för mig att göra APL i Umeå.

Vad studerar du eller arbetar du med nu?
Jag studerar vård och omsorg och arbetar just nu på ett gruppboende och ålderdomshem som timvikarie.

Alexandra har valt att satsa på vård och omsorg, ett område inom vilket man kommer att behöva anställa oerhört många människor i decennier framåt. Utbildningen ger bred grundkompetens med många utvecklingsmöjligheter. På köpet får du utveckla din personliga förmåga att möta, stötta och vårda människor med olika behov.

Väljer du också jobbsäkrade studier på NTI-skolan?